24h nadzor putem dojavnog centra

Skylink Security Solutions specijalizirano je zaštitarsko društvo za tehničku zaštitu, te pružanje usluga 24 satnog nadzora i alarmne intervencije. Ovakva kombinacija pouzdanosti najsuvremenijih tehničkih sustava i 24 satnog nadzora sa jedne centralne lokacije, čini profesionalnu zaštitu imovine gotovo svakome dostupnu i financijski isplativom.

O operativnom centru

Nadzor štićenih objekta vršimo putem operativnog centra smještenog u Zagrebu, jednog od najsuvremenijih u Hrvatskoj. U SkyLINK operativnom centru obrađuju se sve relevantne informacije o aktualnom stanju i događajima na štićenim objektima, 24 sata dnevno, 365 dana u godini! U slučaju alarma ili drugih događaja na štićenom objektu, operativni centar upućuje mobilne i naoružane interventne ekipe na mjesto događaja, kako bi provjerili stanje na objektu i osigurali objekt od štetnog događaja. Prema potrebi obavještavaju se i druge službe kao što su policija, hitna pomoć ili vatrogasna služba.

Centralni dojavni sustav prima i obrađuje uz alarmne događaje i događaje grešaka na sustavu protuprovale putem centralnog tehničkog nadzora tako da u svakom trenutku djelatnik dojavnog centra ima uvid u ispravnost sustava, a u slučaju kvara može se pravovremeno sustav osposobiti za njegovu primarnu funkciju zaštite.