Akcija MINI Secure

U cijenu paketa MINI Secure uključeno je:
checkmark.png Centrala s tipkovnicom
checkmark.png 1x senzor pokreta
checkmark.png 1x daljinski upravljač
checkmark.png Instalacija i instalacijski materijal
checkmark.png Montaža i puštanje u pogon
checkmark.png Prva rata za (CDS) centralni dojavni sustav
checkmark.png 24 satna dojava na naš dojavni centar
checkmark.png Neograničene intervencije
checkmark.png Mjesečni izvještaj uključenja i isključenja alarmnog sustava
checkmark.png 24 mjeseca garanciju na opremu
checkmark.png 1 besplatni godišnji tehnički pregled sustav
*Baterije i izmjena istih, ne podliježu garanciji

Napomena: Korisnici paketa mogu biti isključivo korisnici t-com analogne telefonske linije.
Ugovor se sklapa na 24 mjeseca.